Kort
Info
Astrid Noacks Atelier
Rådmandsgade 34
2200 København N

Fredag – søndag kl 10-16

Baggårdsliv ved Astrid Noacks Atelier
Baggårdsliv ved Astrid Noacks Atelier
Astrid Noacks Atelier

Astrid Noacks Atelier (ANA), en baggårdsbygning på 36m2, hvor billedhuggeren Astrid Noack levede og arbejdede i årene 1936 til 1950 og skabte nogle af sine betydeligste arbejder, står stadig som da Astrid Noack levede.

Det indgår i en velbevaret og unik helhed bestående af et (i dag brandhærget) forhus, der tidligere blev anvendt til beboelse, og et baggårdsmiljø med små værksteder som levende knopskydninger. Kombinationen af det byhistoriske element med det kunstneriske og sociale engagement, som Astrid Noack var så optaget af, er områdets særlige nerve.

ANA ønsker med inspiration fra Astrids Noacks liv og virke på stedet, hendes gæstfrihed overfor danske og udenlandske kunstnere, hendes tætte forhold til gård- og nærmiljøet og hendes politiske og sociale engagement i kvarterets børn, at skabe et kunstnerisk råderum, der aktivt blander lokalt og internationalt. ANAs profil vil være kendetegnet ved at invitere professionelle samtidskunstnere fra ind- og udland til at bo i området, arbejde og opholde sig i atelieret for herfra at intervenere og samarbejde med stedet og områdets lokalbefolkning, herunder især Rådmandsgades mange børn og unge.

Info
Astrid Noacks Atelier
Rådmandsgade 34
2200 København N

Fredag – søndag kl 10-16