Kort
Info
Det Nationale Fotomuseum
Søren Kierkegaards Plads 1
1016 København K

Mandag – lørdag kl 10-19

Installationfoto fra Det Nationale Fotomuseum
Installationfoto fra Det Nationale Fotomuseum
Det Nationale Fotomuseum

Fra omgivelserne i Den Sorte Diamant viser Det Nationale Fotomuseum skiftende udstillinger fra sin omfattende samling på omkring 50.000 fotografiske værker.

Det Nationale Fotomuseum fik sit navn i 1996, og da Den Sorte Diamant stod færdig i 1999 flyttede museet ind i de nuværende udstillingslokaler. I virkeligheden er museet noget ældre. Det baserer sig på den del af Kort- og Billedsamlingen, der tidligere blev kaldt de Fotohistoriske Blade, billeder, der på grund af enten deres kunstneriske værdi eller fotohistoriske betydning skilte sig ud fra Billedsamlingens ellers overvejende dokumentariske kulturhistoriske billeder.

Samlingen går helt tilbage til fotografiets opfindelse i 1839 og har sin største styrke i 1800-tallets fotografi, danske såvel som internationalt. Men den bugner også af væsentlige værker fra det 20. århundrede ligesom den nyeste samtidskunst er rigt repræsenteret.

Det er i samlingen, museet finder sin berettigelse. Alle udstillinger tager deres udgangspunkt hér, enten som en ren samlingsudstilling ud fra et tema, en genre, et sted eller en enkelt fotograf, eller også belyser man aspekter af samlingen via indlån fra kunstnere eller institutioner i ind- og udland. Gennem årene er det blevet til en lang række markante udstillinger, der for alvor har slået fotografiet fast som en selvstændig kunstnerisk udtryksform, og som forhåbentlig har åbnet det danske publikums øjne for fotokunstens mange sider.

Det Nationale Fotomuseum er dog mere end et udstillingssted. Med placeringen i Den Sorte Diamant råder museet også over en fortrinlig studiesal, Center for Kort og Billeder, som deles med Kort- og Billedsamlingen. Her er der direkte adgang til referenceværker indenfor fotografi samt et dokumentations- og avisarkiv, der rummer oplysninger om danske og udenlandske fotografer. Desuden fungerer centerlæsesalen som studiesal, hvor forskere og andre har mulighed for at studere de originale fotografiske værker, der findes i samlingen.

Info
Det Nationale Fotomuseum
Søren Kierkegaards Plads 1
1016 København K

Mandag – lørdag kl 10-19